เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการทำวิทยานิพนธ์

รับทำวิทยานิพนธ์การสังเกต (Observation) เป็นงานที่นักวิจัยเชิงคุณภาพมักใช้อยู่บ่อยๆ ( รับทำวิทยานิพนธ์เชิงคุณภาพ สำหรับผู้ที่ต้องการความแม่นยำ)

ผู้รับทำวิทยานิพนธ์จะคอยสังเกตการปฏิบัติงานในแต่ละวันแล้วจดบันทึกข้อมูลที่ได้ เพื่อจะได้การรับทำวิทยานิพนธ์ในเชิงคุณภาพได้เนื้อหาที่ถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นการสังเกตด้วยตนเอง ตามปกติการสังเกตไม่ได้ข้อมูลที่เพียงพอ อาจใช้ได้สำหรับงานที่ไม่ใช้ฝีมือหรืองานกึ่งฝีมือ งานที่เกิดขึ้นซ้ำๆซากๆ หรืองานที่กระบวนการผลิตไม่ยาวนักอาจนำไปใช้เพื่อการศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว การจะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ผู้สังเกตจะต้องทำความคุ้นเคยงานที่สังเกตให้มากพอที่จะเข้าใจข้อมูลต่างเกี่ยวกับงานข้อมูลที่ได้มักจะเป็นข้อมูลที่มองเห็นและสัมผัสได้ ไม่ใช้ข้อมูลทางด้านจิตใจหรือความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน ผลดีของการสังเกตก็คือ ได้เห็นสภาพการทำงานที่เกิดขึ้นจริง เห็นการใช้เครื่องมือและวัตถุดิบและเกิดความรู้ความประทับใจกับสิ่งที่สังเกตเห็น

This entry was posted in รับทำวิทยานิพนธ์.

Comments are closed.